dissabte, 23 de març de 2013

Informació climatològica


Informació climatològica:
*Butlletí meteorològic de Catalunya: http://www.meteo.cat/ Tel. 93 567 60 90
*Butlletí d’allaus: www.igc.cat/web/ca/allaus_butlleti.php Tel. 93 553 84 30
*Espanya: www.aemet.es Tel. 902 531 111